Cura Settings für Dagoma Neva

Start G-Code:

G90
G28
M107
M109 R100
G29
M109 S U-55 X55 V-85 Y-85 W0.26 Z0.26
M82
G92 E0
G1 F200 E6
G92 E0
G1 F200 E-3.5
G0 Z0.15
G0 X10
G0 Z3
G1 F6000

Ende G-Code:

M104 S0
M106 S255
M140 S0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+3 E-2 F9000
G90
G28